Hałas

Badanie i pomiar hałasu

Pomiar ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy

Narażenie człowieka na hałas w środowisku pracy jest jednym z czynników o bardzo dużej szkodliwości. Istnieje szereg przepisów, które określają jakie wielkości charakteryzują hałas w środowisku pracy człowieka. Określone są wymagania dotyczące wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy wraz z ich dopuszczalnymi wartościami.

Wpływ hałasu na środowisko człowieka zależy od czasu ekspozycji na hałas, jego charakterystyki jako funkcji częstotliwości a także od cech psychofizycznych, na którą oddziałuje.

Hałas w sposób zasadniczy oddziałuje na wydajność i jakość wykonywanej pracy. Nadmierny hałas zaburza możliwość skoncentrowania uwagi. Na skutek hałasu następują zmiany zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym, które są przyczyną narastającego zmęczenia i spadku zdolności do pracy.

Laboratorium Higieny Pracy w Sieradzu wykonuje pomiary zawodowej ekspozycji na hałas zgodnie z aktualnymi normami:

  • PN-N-01307:1994 „Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów”.
  • PN-EN ISO 9612:2011 „Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3- punkt 10 i 11.

Wykonywane pomiary:

  • równoważny poziom dźwięku A,
  • maksymalny poziom dźwięku A,
  • szczytowy poziom dźwięku C,
  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego wymiaru czasu pracy i tygodnia pracy.

W naszym laboratorium prowadziliśmy już badania i pomiary dla firm oraz osób prywatnych z miast:
Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek, Łask, oraz z okolic tych miejscowości.