Drgania mechaniczne i wibracje

Badanie, pomiar drgań mechanicznych i wibracji

Drgania mechaniczne i strategia pomiarowa.

Drgania maszyn wynikają z siły bezwładności poruszających się elementów maszyn. Do jednych z najczęstszych przyczyn ich powstawania należą m.in. zużycie elementów czy niezgodność wykonania i montażu maszyn i urządzeń.

Drgania przenoszone są do organizmu człowieka w wyniku kontaktu z drgającą powierzchnią przez:

  • stopy, plecy, biodra – drgania o działaniu ogólnym
  • kończyny górne – drgania o działaniu miejscowym

Narażenie na drgania zachodzi m.in. podczas pracy z urządzeniami pneumatycznymi, elektrycznymi oraz wszelkiego rodzaju środkami transportu.
Drgania mierzymy na stanowiskach pracy, na których używane są: narzędzia udarowe, wiertarki, ubijaki, szlifierki, strugarki, wyrówniarki, wibroprasy oraz w transporcie pojazdy mechaniczne, maszyny rolnicze, maszyny budowlane.

Podczas pomiarów drgań na stanowiskach pracy punkty pomiarowe lokalizowane są na źródle drgań oraz w miejscach bezpośredniego przekazywania drgań w miejscach przekazywania drgań do narażonego organizmu.

Pomiary drgań wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normatywami i rozporządzeniami.

Podstawą do oceny ekspozycji pracownika na drgania na stanowisku pracy jest:

  • równoważna dla 8 godzin suma wektorowa skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań i/lub
  • maksymalna suma wektorowa skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań.

W naszym laboratorium prowadziliśmy już badania i pomiary dla firm oraz osób prywatnych z miast:
Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.