Oświetlenie w miejscu pracy

 Badania i pomiary oświetlenia w miejscu pracy

Światłem nazywamy promieniowanie widzialne przez człowieka obejmujące fale elektromagnetyczne o długościach z zakresu 380-780 nm. Podstawowym problemem technik oświetleniowych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia.
Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy powinno być dobierane w zależności od wielkości przedmiotu pracy wzrokowej oraz rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia.

Niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy może być przyczyną zmęczenia narządu wzroku, obniżenia wydajności pracy oraz nieodwracalnego pogłębiania wad wzroku. Ze względu na fakt, że czynni ten obejmuje wszystkie stanowiska pracy pracodawca ma obowiązek zapewnienia na stanowiskach pracy oświetlenia zgodnego z obowiązującymi normami.

Oświetlenie mierzymy na wszystkich stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca: pomieszczenia biurowe, strefy komunikacyjne, hale i magazyny, miejsca użyteczności publicznej, szkoły, urzędy, muzea, biblioteki, hotele, szpitale.
Laboratorium Higieny Pracy wykonuje pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującą normą PN – EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- część 1: miejsca pracy we wnętrzach”.

Posiadamy również Certyfikat kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy w zakresie oświetlenia elektrycznego nr P 26/1001/2014 wydany przez Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy..

W naszym laboratorium prowadziliśmy już badania i pomiary dla firm oraz osób prywatnych z miast:
Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.