Historia

Historia firmy

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu istnieje na rynku od 1 kwietnia 1996 roku. Jednostka działa w oparciu o przepisy prawa regulujące status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W latach 1996-1999 Ośrodek funkcjonował jako Przedstawicielstwo Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, który sprawował bezpośredni nadzór pedagogiczny i organizacyjno – dydaktyczny nad działalnością podległych jednostek. Współpraca ta zaowocowała uzyskaniem przez nasz ośrodek w 2003 roku tytułu „Partner Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy” – jednego z dziewięciu wyróżnień przyznanych wówczas w kraju.

Właścicielem firmy jest dyrektor Mariusz Krzyżański – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Szef firmy posiada wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Certyfikat kompetencji wykładowcy tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prawnej ochrony pracy. Posiada on bogate 30-letniej doświadczenie zawodowe, w tym ponad 25-letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.