Instalacje elektryczne

Badania i pomiary (sprawdzanie) instalacji elektrycznych

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym urządzeń z którymi mamy do czynienia. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tych urządzeń.
Celem pomiarów jest sprawdzenie, czy instalacja elektryczna oraz urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo. W pierwszej kolejności dokonuje się oględzin – sprawdzenia, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia, czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty dobrze przymocowane, czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. Urządzenia elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu.

Po przeprowadzeniu oględzin przeprowadzane są pomiary:

  • pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem poprzez szybkie wyłączenia zasilania;
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  • pomiar rezystancji izolacji;
  • badanie wyłączników różnicowo-prądowych;

W naszym laboratorium prowadziliśmy już badania i pomiary dla firm oraz osób prywatnych z miast:
Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.