Wentylacja

Badania i pomiary (sprawdzanie) wentylacji

Każdy lokal mieszkalny, jak również pomieszczenie użytkowe, musi być wyposażony w taką instalację, która pozwoli na zachowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Pomiary wentylacji, służą szczegółowej ocenie funkcjonalności i sprawności tych rozwiązań. Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu. Parametr ten powinien być zgodny z wymaganiami Polskich Norm dotyczących wentylacji, oraz warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych.

We wszystkich pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wentylacja naturalna (grawitacyjna) lub mechaniczna bądź też obie jednocześnie. Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza spowodowanej różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Podczas oceny wentylacji poddana jest efektywność ich oddziaływania na środowisko codziennej pracy.

W naszym laboratorium prowadziliśmy już badania i pomiary dla firm oraz osób prywatnych z miast:
Sieradz, Zduńska Wola, Kalisz, Wieluń, Turek oraz Łask.